Race Beetles Page 2

Matt Donnelly
2000cc   110BHP
14.79 sec  at 88mph
 

 

dellorto 40 carbs

std s/a gearbox

Marcus Charles
2110cc   116 BHP
13.8 sec  at ### mph
 

311 heads 35.5 x 32

 engle 120 camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox

Jimmy Rice
2276cc   ### BHP
14.44 sec  at  ### mph
 

40x35.5 heads

engle fk87camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox

Eamon McAvoy
1679cc   ### BHP
14.52 sec  at 90.66 mph
 

311 heads 35.5x 32

engle 125 camshaft

twin kadron 40 carbs

std s/a gearbox

Stevie Hall
2019cc   145 BHP
14.3 sec  at 92.63 mph
 

40 x 35.5 heads

engle  camshaft

## carbs

std s/a gearbox

John/Frank Knightly
1915cc   118 BHP
14.8 sec  at 88.7 mph
 

311 heads 35.5 x 32

 engle 120 camshaft

weber 36 idf carbs

std s/a gearbox

Simon Patterson
1835cc   114 BHP
14.64sec  at 87.41 mph
 

311 heads 35.5x 32

engle 120 camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox

Christine McKinney
2134cc   165 BHP
13.6 sec  at 93.39 mph
 

40 x 35.5 heads

engle 140 camshaft

weber 48 IDF carbs

std s/a gearbox

Paul / Herbie Graham
2100cc   140BHP
13.96 sec  at 98mph
 

42x35 empi heads

engle 120 camshaft

44idf carbs

std s/a gearbox super diff

Paul Clark
2165cc   ### BHP
14.16 sec  at ### mph
 

 

engle fk87 camshaft

weber 48 IDA carbs

 s/a gearbox close ratio

Colin Taylor
2276cc   123 BHP
14.6 sec  at 92.00mph
 

 

engle fk8 camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox

Colin (Dudley) Doris
2332cc   138 BHP
14.1 sec  at 81.1mph
 

39 x 35.5 heads

engle fk87 camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox

David Cole
1600cc   50 BHP
19.28 sec  at ###mph
 

Mexican beetle standard

Greg Yeomans
2332cc   149 BHP
14.06 sec  at 81.1mph
 

044 heads

86c camshaft

weber 44 idf carbs

std s/a gearbox super diff

Michael Eccles
2165cc   ### BHP
16.2 sec  at ###mph